drs. Jopie Beenakkers

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

 

Principe voeding

Thema:
het ideale gewicht:

meten is weten?

Lichaamssamenstelling en ouder worden

emoties, stress

eten, hoeveel?

fysieke omgeving

genetische aanleg

lichamelijke activiteit

nachtrust

sociale norm

vitaliteit oudere

 

Eten, te veel? te weinig?

Afvallen met een dieet wordt tegenwoordig afgeraden: mensen houden een dieet niet vol, met het jojo-effect als  resultaat.

Gewichtsafname komt tot stand door minder energie in te nemen, of meer energie te gebruiken, of beide. Bij overgewicht is sprake van een positieve energiebalans. Bij ondergewicht van een negatieve. Men spreekt van een dysbalans.

Bij een langdurige negatieve energiebalans vindt afbraak van vetvrije massa plaats, waardoor de ruststofwisseling daalt en daarmee ook de energiebehoefte. Maar dat is niet gezond.

Van ondervoeding/depletie spreekt men als ons lichaam niet over voldoende energie en voedingsstoffen kan beschikken. Men spreekt van  chronische en acute ondervoeding. 

De chronische vorm komt voor als een gevolg van veranderingsprocessen bij het ouder worden, een slechte voedselkeuze  en bij ziekte of medische condities die leiden tot een lage energie- en eiwitopname. Verminderde eetlust kan ook het gevolg zijn van stress en pijn.

De acute vorm kan optreden bij verminderde voedselopname door ziekte, medicatie of depressie, maar vooral door een verhoogde energiebehoefte en hypermetabolisme bij trauma of operaties.

Hypermetabolisme treedt bijvoorbeeld op bij ernstige brandwonden na de shockfase (de eerste 24 uur). Onder invloed van neurohormonale factoren worden o.a. spiermassa en vetten afgebroken om eiwitten en glucose te kunnen vormen die belangrijk zijn voor de wondgenezing. Het gaat gepaard met verhoogde lichaamstemperatuur, hogere hart- en ademfrequentie, negatieve stikstofbalans, hyperglycaemie. Zo'n proces vraagt om vocht, energie, eiwit, vitaminen, mineralen en sporenelementen. Bovendien is extra voeding en vocht nodig om de verliezen via de wonden te compenseren en om het herstel te bevorderen.

Vet is een belangrijke energiebuffer voor het lichaam. De vetzuren die in het vet zitten zijn belangrijk voor de informatie van ons DNA, waardoor   omzetting in functionele eiwitten (gentranscriptie) mogelijk wordt. Het merendeel van het vet in het lichaam is opgeslagen in vetweefsel, echter een klein deel wordt ook opgeslagen in de organen, zoals lever, hart en de skeletspier. De skeletspier levert een erg belangrijke bijdrage aan het metabolisme op het gehele lichaamsniveau. het is inmiddels wel duidelijk dat dysbalans en vetzuurmetabolisme sterk samenhangen. 

http://www.caloriechecker.nl van het voedingscentrum