drs. Jopie Beenakkers 

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC 

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

de principes:
1.
energie
2. prikkeloverdracht
3.
drainage
4. voeding
5. psyche

principe psyche:
bodyreading
filosoferen
gedragsondersteuning
massages

meditatie


 

Principe 5: Psyche

Je kunt de psyche onderverdelen in:
- geest met inspiratie als uitwerking,
- gemoed, waarbij vooral de emoties een grote rol spelen en
- behoeftes zoals eten, drinken.

Filosoferen is bij uitstek geschikt om er een beetje achter te komen, hoe U zelf in elkaar steekt. De beste voorbereiding voor een filosofische reflectie is kennis van het denken van de wereld buiten U. Niet alleen van het reilen en zeilen in de grote wereld, maar ook die van uw eigen omgeving, thuis en op het werk: welke waarden en normen zijn daar aanwezig, welke geschiedenis speelt daar?

Om de invloed van de psyche en de externe prikkels op U zelf te kunnen inzien is mediteren een geschikt hulpmiddel. Filosoferen zonder mediteren blijft vaak abstract en gaat daardoor zijn doel voorbij. Het uiteindelijke doel is immers dat U uzelf kunt verwoorden.

Daarnaast helpen massage en bodyreading bij het verkrijgen van kennis over de invloed van de psyche op U, met name op uw lichaam.