drs. Jopie Beenakkers

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

thema:: Als je ouder wordt

houding oudere
massage oudere
lichaamssamenstelling

de vrouw als ze ouder wordt

vitaliteit oudere mens

Als je ouder wordt

Bij het ouder worden  komen er allerlei verouderingsverschijnselen te voorschijn. Het verouderingsproces  begint al op dertig-,  veertigjarige leeftijd.  Pas later komen ze aan het licht.  Men noemt dit broos worden of frailty. 

Erfelijke factoren, leef- en eetgewoonten, stress en schadelijke stoffen. Een van de oorzaken zijn niet goed gerepareerde kopieerfouten in het DNA, die worden doorgegeven bij verdere celdelingen. Er kan een kankercel ontstaan, of de  nakomelingen werken minder goed, waardoor het immuunsysteem en de energiecentrales van de cel (mitochondriŽn) worden aangetast. Hierdoor neemt onze weerstand af en hebben we minder energie.

Een andere oorzaak van het  verouderingsproces is het verlies van het vermogen van de cellen om te delen, waardoor de uiteinden van de chromosomen tijdens iedere celdeling iets korter worden. Als de cellen tekort worden, delen ze niet meer en ze gaan sluimeren (senescentie). Omdat ze wel in het weefsel blijven zitten, kunnen ze stoffen afscheiden die schadelijk zijn. Senecscente cellen spelen een rol bij staar en spierzwakte. 

Als de verouderingsprocessen in een verzwakking van de constitutie resulteert dan noemt men dat frailty. 

Door veroudering  neemt ons vermogen om vrij over onze houding te beschikken,  af. Dat komt  doordat bijvoorbeeld ons gezichtsvermogen afneemt, we hebben problemen met ons evenwichtsorgaan, we weten niet precies wat we met onze handen en voeten doen, ons reactievermogen als we ergens tegenaan lopen of vallen, vermindert. Kortom, ons inlichtingenapparaat werkt niet meer naar behoren.

Tijdens het ouder worden  vervangt vet spierweefsel. Hierdoor krijgen we last van  spierzwakte. Vooral bij vrouwen na de overgang heeft dit proces plaats. Zie ook principe energie.

Naarmate we ouder worden en onze spieren navenant lang verkeerd hebben gebruikt, krijgen we last van blessures, verwondingen, ontstekingen, ziektes. Een logisch gevolg hiervan is, dat naarmate we ouder worden we steeds meer klachten ontwikkelen en ons uiteindelijk een zwak en stijf lichaam rest als we er niets aan doen.

Ouderen met een grotere middelomtrek hebben vaker te maken met pijn, mobiliteitsproblemen, artrose, incontinentie, hart- en vaatziekten en diabetes. Ouderen die al lang overgewicht hebben lopen een groter risico op fysieke beperkingen dan ouderen die pas op latere leeftijd overgewicht hebben ontwikkeld.

Meestal worden op basis van de middelomtrek de afkappunten vastgesteld waarboven het gewicht of de buikomvang van volwassenen ongezond hoog is. BMI  is minder geschikt, omdat bij het ouder worden de lichaamssamenstelling verandert.  Mogelijk zijn de afkappunten te strikt voor oudere vrouwen en leidt een verhoging van het afkappunt  van 88 naar 99 cm  tot een betere inschatting van de gezondheidsrisicoís. Bij de mannen is  een hoger afkappunt niet nodig.
Zie ook meten is weten.