drs. Jopie Beenakkers 

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC 

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

thema: inzicht verkrijgen
bewegingspatronen
bodyreading
meditatie
massage
filosoferen
gedragsondersteuning

Zie ook principe:
psyche

 

 

Inzicht verkrijgen

Hoe verkrijgt een mens inzicht - inzicht in zichzelf, inzicht in de wereld. Kan men inzicht in de wereld verkrijgen als buitenstaander? geheel buitenom? Ik denk van niet: we kunnen niet om onszelf heen.

Het grootste deel van wat een mens weet, weet hij onbewust. Daarmee bedoel ik dat zijn kennis niet in zijn woorden is gevat. Dat is maar goed ook, want woordenkennis vraagt veel teveel tijd.

Maar als we een deel van onze eigen kennis boven water halen en in woorden willen uitdrukken, ontdekken we dat er veel onduidelijk, vaag is.  Hoe kunnen we tot inzicht komen in wat we weten en niet weten, waarom we iets doen en waarom we iets laten, waarom we iets zeggen en waarom we iets niet zeggen?

Een aantal hulpmiddelen die ik als behandelvormen presenteer, staan ter beschikking: bodyreading,  bewegingsoefeningen, filosoferen, gedragsondersteuning,  houdingsoefeningen, massages, meditatietraining. Uit deze opsomming blijkt hoe intens het direcht zichtbare (lichaam) verbonden is met het verborgene.