drs. Jopie Beenakkers

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

 

Zie ook thema
massages:

Zie ook principe:
energie

 

Dynamische Massage

Een aaneenschakeling van ritmisch uitgevoerde handgrepen met een wiegend, schuddend, slingerend, verend, rollend of stretchend karakter, waardoor de persoon die gemasseerd wordt, bijna voortdurend in beweging wordt gehouden.

Vibratie of trilling is fundamenteel voor de natuur. Pas bij het absolute koudepunt, de thermischdynamische temperatuur 0 van Kelvin (-273,15 graden Celsius),  is er geen trilling.  Een gezond lichaam is voortdurend in een harmonische toestand van vibratie. Bij chronische spanning is de energiestroom verlaagd.