drs. Jopie Beenakkers

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

Zie onder thema:
speciaal voor de vrouw

 

 

 

De vrouw, naar lichaam en psyche

Vrouwen zijn anders dan mannen. Dat betekent dat een vrouw anders tegemoet getreden dient te worden dan een man en dat zij zelf andere keuzes dient te maken dan een man.

Een heel belangrijk verschil is dat de vrouwelijke anatomie minder stabiel is dan die van de man. Dit heeft grote gevolgen voor haar lichaamshouding. Daarbij komt dat een vrouw tijdens haar leven te maken heeft met lichamelijke veranderingen die voortkomen uit haar voortplantingsfunctie: zwangerschap, overgang en menopauze. 

Onder andere maken de vrouwelijke hormonen een vrouw tot vrouw. Deze hormonen zorgen er voor dat een vrouw  psychisch minder stabiel is dan de man....  
En dat vrouwen tijdens hun menstruatie een lagere kerntemperatuur (tot een graad lager) hebben.... 

Nog meer redenen dat een vrouw het eerder koud heeft dan een man:

Door het hormoon oestrogeen sluiten  bloedvatten zich eerder af bij kou. Vrouwen hebben daardoor  een slechtere doorstroming van het bloed naar hun ledematen en negen keer vaker dan mannen, last van winterhanden en -voeten.
Bij vrouwen ligt de thermoneutrale zone, het gebied waarin het lichaam geen extra warmtemaatregelen neemt, ook nog eens drie graden hoger dan bij een man.  
Huid, handen en voeten  zijn bij haar kouder en juist daar zitten de meeste warmtereceptoren bij een vrouw.
Ook hebben vrouwen meer onderhuidsvet dan mannen en meer vet dat beter verdeeld is:  resp 25 en 15 %.  Het vet isoleert weliswaar, maar zorgt er ook voor dat de warmte van de spieren niet doorstroomt naar de uiteinden.
Ook hebben vrouwen meer huid in verhouding tot hun massa. Dat zorgt voor extra warmteverlies.
Vrouwen be merken een temperatuurverschil al bij 0,2 graad, de man pas bij 0,4 graad