drs. Jopie Beenakkers

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

Zie thema:
als je ouder wordt

Zie ook thema:
Houding

Zie ook principe:
energie

 

De vrouw als ze ouder wordt

Wanneer is uw gewicht te hoog? het BMI is niet zo geschikt om dat te bepalen. Dit heeft te maken met de verandering van lichaamssamenstelling boven de 40. De middelomtrek is beter geschikt. Maar ogelijk zijn de afkappunten die gehanteerd worden  te strikt voor oudere vrouwen en leidt een verhoging van het afkappunt  van 88 naar 99 cm  tot een betere inschatting van de gezondheidsrisico’s.