drs. Jopie Beenakkers 

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC 

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

 

de principes:
1. energie
2. prikkeloverdracht
3. drainage
4. voeding
5. psyche

 

De vijf principes

Reeds in de Oudheid was men zich ervan bewust dat de gezondheid van lichaam en ziel bij een gelukkig leven horen. 

Bijvoorbeeld de filosoof Plato. Hij hechtte veel waarde aan een gezond lichaam en was deelnemer aan de Olympische Spelen. Een gezonde geest woont in een gezond lichaam, was de idee. Zo leven, eten en werken dat je lichaam gezond blijft of wordt..... Naast nadenken over de aard en harmonie van kosmos en mens,  bewegen in de sportzaal (gymnasium) en paard rijden, behoort een juiste voeding van lichaam en geest hiertoe en men kende reeds het dieet.

 

Zo zult U ontdekken,  dat de vijf principes, in het voetspoor staan van een oude traditie en essentieel, wezenlijk zijn voor een holistische benadering: een persoon als een individu. 

Om beter te kunnen begrijpen, wat de invloed van de principes op een persoon is, ga ik nader in op de instrumenten die mij als paramedisch-natuurgeneeskundig therapeut ter beschikking staan vanuit elk principe.