drs. Jopie Beenakkers

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

 

Zie ook thema:
houding

Zie ook principe:
energie

 

 

Bodyreading

oftewel "het lezen van het lichaam". Hieronder wordt verstaan het kijken naar het lichaam voor een spiegel en letten op disbalans: wat zien we van voren, van achteren, opzij, stand hoofd, voeten, enz. Welke voorlopige conclusies kunnen we trekken, wat denken we te kunnen aantreffen?