drs. Jopie Beenakkers

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register


Zie ook thema:
houding

Zie ook thema:
inzicht verkrijgen

Zie ook principe:
drainage


Bewegingspatronen

In de loop van ons leven hebben wij bewegingspatronen ontwikkeld. Dat betekent dat wij onszelf beperkt hebben in onze mogelijkheden. Hier gaat het niet over  het aandeel van onze basishouding, maar om het openbreken van de patronen. 

Ik ben voorstander van  de oefeningen van Moshe Feldenkrais. Zijn oefeningen zijn een soort meditatie op de bewegingen die hij je laat maken. Het zijn zachte, rustige bewegingen met aandacht, die steeds herhaald worden.

Een beweging wordt wel tot 24 keer gedaan en daarbij ontdek je dat de beweging steeds gemakkelijker gaat en de je steeds verder komt. Ook ontdek je dat wat je met je ene zijde geoefende hebt, met de andere zijde gemakkelijker gaat.