drs. Jopie Beenakkers  

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut BATC 

Nijmegen

home

de principes

behandelvormen

thema's

sitemap

register

 

introductie natuurgeneeskundige
therapie

natuurgeneeskundige consult

drs. Jopie Beenakkers

logo

contact

klimaat

vergoedingenoverzicht
verzekeringen

 

 

 

 

Artikelen behandelovereenkomst:

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.
De cliŽnt/patiŽnt verplicht zich door middel van het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
De cliŽnt/patiŽnt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
De cliŽnt/patiŽnt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliŽnt/patiŽnt in alle fasen van de behandeling.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliŽnt/patiŽnt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliŽnt/patiŽnt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliŽnt/patiŽnt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geŽigend en/of toereikend is.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
BeŽindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beŽindigen.
Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beŽindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beŽindigd.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beŽindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
Betalingswijze van de behandelingen geschiedt contant, waarna de declaratienota wordt overhandigd.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliŽnt/patiŽnt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.